Συνεργασίες

  • Οι Εκδόσεις Anubis ζητούν μεταφραστές βιβλίων Science Fiction / Fantasy / Horror, για εξωτερική συνεργασία.

  Γνώση του χώρου και προηγούμενη εμπειρία στη λογοτεχνική μετάφραση επιθυμητή.

  Πιέστε εδώ για δοκιμαστικό μετάφρασης

  Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το μεταφρασμένο δοκιμαστικό σε e-mail με θέμα: "ΔΜ <Ονοματεπώνυμο>" στη διεύθυνση: anubis@compupress.gr


 •  

 • Οι Εκδόσεις Anubis ζητούν διορθωτή βιβλίων Science Fiction / Fantasy / Horror, εντός Αθηνών για εξωτερική συνεργασία.

  Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών απαραίτητη. Γνώση του χώρου και προηγούμενη εμπειρία στη λογοτεχνική διόρθωση επιθυμητή.

  Πιέστε εδώ για δοκιμαστικό διόρθωσης

  Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα και το διορθωμένο δοκιμαστικό σε e-mail με θέμα: "ΔΔ <Ονοματεπώνυμο>" στη διεύθυνση: anubis@compupress.gr